İnsan Kaynakları

Organizasyonel Kültür

 

MDK, çalışanlarının üzerinde hem fikir olduğu ortak inanış, değerler ve paydalara sahip bir organizasyondur. Çalışanlar tarafından konsensüs sağlanmış ortak kurum paydaları, firmanın dış manifestosu olan çalışanların davranış şekilleri, dış imajlar gibi dışardan görünenler ile kurum kültür katmanını oluşturan firmanın iş yapış şekli, verimlilik, eşit çalışma ortamı gibi firmanın iç dinamikleri arasındaki ilişkinin oluşmasına zemin sağlamaktadır.

Ancak MDK nın yapısında olduğu gibi bir firma müşterilerine, çalışanlarına, çevreye-topluma ve hissedarlarına  faydalı olabilir.

 

MDK gerek işe alımda gerekse modern çalışma ortamında, tüm çalışanlarına fırsat eşitliği sağlayan bir firmadır.

 

MDK yukarıda anlatıldığı gibi insan odaklı kurum kültürüne sahip bir firmadır. Kurum kültürünün oluşması ve başarılı tek bir hedefe giden ekipler oluşturmanın tek yolu ortak  değerlerdir.

 

MDK nın ortak değerleri ;

 

- Perfomansa Dayalı Çalışma

- Sürekli Gelişim

- Kendine ve Başkalarına Saygı

 

Bu değerlere sahip bir organizasyonun bir üyesi olmak istiyorsanız, hr@mdkltd.net adresine özgeçmişinizi gönderebilirsiniz.

 

 

Kendini Geliştirme

 

MDK da yeni bilgiler ve deneyimler işin olmazsa olmazıdır. Gerek projenin tüm disiplinlerini yönetmek, gerekse tasarım, üretim gibi bilgi birikimini MDK üyesi olarak portföyünüze katarak kişisel gelişiminize katkıda bulunmak kurumsal olarak hedefimizdir.

 

İç Pazarlama

 

Ancak çalışanları mutlu olan bir şirket iş hayatında başarılı olabilir düşüncesindeyiz. Çünkü müşteri memnuniyetini amaçlayan bir şirket önce çalışanlarını mutlu etmelidir. Bu sayede çalışan mutluluğu ile bir ekip yapısı oluşturulabilir.  İç Pazarlama olarak adlandırılan bu insan kaynakları konsepti MDK olarak en önemli gücümüzdür.

 

Liderlik ve Performans Yönetimi

 

Organizasyonumuzda her çalışanımızın kendi disiplininin lideri olmasını beklemekteyiz. Tüm iş hayatında liderliğin  gerektirdiği hem sürükleyici liderlik hem de takipçi liderlik ve bunların dengelerinin duruma göre ayarlanması ve insiyatif kullanılması konusunda çalışanlarımızdan performans beklemekteyiz. Bununla birlikte çalışanlarımıza her türlü eğitim, koçluk vb. desteği kurum olarak vermeye çalışmaktayız.

 

Tüm kişisel hedeflerin yönetim kurulundan başlayarak ilişkililendirilmesi insan kaynakları politikamızın kısa tanımıdır.