Başkanın Mesajı

Firmamızı, 1997 yılında sektörde ihtiyaç olduğunu öngörerek verimliliği arttıracak endüstriyel üretim araçları ve otomasyon konularında hizmet vermek üzere bir Mühendislik ve Tasarım firması olarak kurdum.

Zaman ilerledikçe, firmaların üretimde çevrim sürelerinin düşürülmesi, farklı karmaşık operasyonların daha yalın operasyonlara dönüştürülmesi, esnek üretim gerekliliklerine yanıt vermeye başlaması ve beğenilmesi ile bu girişimin haklı başarısı ortaya çıkmaya başladı.


2002 de dökümhane mühendisliğinde, alüminyum hacim kalıpçılığından trim kalıpçılığına kadar farklı alanlarda üstün tecrübe ve bilgi birikimine sahip olan  Mak.Müh. Sadık Çabas 'ın ve Şirkette kuruluşundan beri çalışan Tasarımcı Göksel Baldemir in de aramıza ortak olarak katılması bizi güçlendirdi. 

 

 

Geçen yıllar Boyunca şirket, müşteri beklentilerini sağlamanın ötesinde müşteri memnuniyetini sağlayacak strateji ve buna bağlı iş yapış şekilleri geliştirdi. MDK bugün yalnızca profesyonel iş-zaman yönetiminde ve başarılı çözümler sunmada know-how sahibi olmanın yanı sıra aynı zamanda da sağlam strateji ve finansal yapıya sahiptir. Bunlar da müşterilerimiz için teknik sonucun dışında her zaman modern, güvenilir ve stratejik partner olabilecek bir yapıda olmamızı sağlamaktadır. Sonuçta bizi farklı kılan bizimle çalışan müşterilerimizin  ilk anda yalnızca en iyi koşullarda anlaşma yapmalarının yanında, üretimleri esnasında oluşabilen proses sorunlarının ve maliyetlerinin de minimize olmasıdır. Bu şekilde B2B  ürün tedarik zincirinde beraber hareket edebilecekleri, güvenilir ve stratejik ortaklıklar kurulabilir

 

 

 

Sevgi ve Saygılarımla

 

İsmet Vatansever

Makina Mühendisi

Yönetim Kurulu Başkanı